Innovationsfonden

Åbent opslag - Grand Solutions 2020

Deadline: 18. august 2020

Under Åbent Opslag kan alle virksomheder eller organisationer med en god idé søge om støtte fra Innovationsfonden. Der kan søges støtte til vidensbaserede projekter, der leder til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løser vigtige danske samfundsproblemer. Innovationsfondens formål med investeringer inden for Åbent Opslag er at styrke usædvanlige og værdiskabende forsknings-og innovationsprojekter, som går på tværs af fagområder, og/eller som ligger uden for de temaspecifikke Grand Solutions-opslag.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Innovationsfonden

Kan dit projekt få støtte fra Innovationsfonden

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Innovationsfonden.

Alle opslag fra Innovationsfonden

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark. Fonden støtter projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af produkter, nye processer eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant