Innovationsfonden

Grand Solutions - Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Deadline: 5. april 2022

Innovationsfonden investerer i projekter, der udvikler vidensbaserede og tværfaglige løsninger på konkrete udfordringer i det danske samfund, der – på kortere eller længere sigt – vil skabe samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden søger den gode idé med stort potentiale for vækst og omstilling inden for sundhedsområdet.

Grand Solutions projekter kan omhandle blandt andet:

  • Psykiatriske og neurologiske sygdomme
  • Kroniske lidelser
  • Antimikrobiel resistens
  • Kræft
  • Fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø
  • Patientnær klinisk forskning,
  • Metastudier på effekter og bivirkninger
  • Teknologi og løsninger til bedre og billigere forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering
  • Personlig medicin.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Innovationsfonden

Kan dit projekt få støtte fra Innovationsfonden

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Innovationsfonden.

Alle opslag fra Innovationsfonden

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark. Fonden støtter projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af produkter, nye processer eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant