Innovationsfonden

Grand Solutions - Digitalisering, teknologi og innovation

Deadline: 5. april 2022

Innovationsfonden investerer i projekter, der understøtter udfordringsdrevet forskning, teknologiske muligheder og innovation, og som kan bidrage til at opretholde produktion og arbejdspladser i Danmark eller skabe nye muligheder.

Grand Solutions projekter kan omhandle blandt andet:

  • Robot- og droneteknologi
  • Automatiseret produktionsteknologi
  • Kunstig intelligens
  • Digitalisering
  • Space
  • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
  • Internet of things (IoT)

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Innovationsfonden

Kan dit projekt få støtte fra Innovationsfonden

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Innovationsfonden.

Alle opslag fra Innovationsfonden

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark. Fonden støtter projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af produkter, nye processer eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant