Innovationsfonden

Grand Solutions: Realisering af de fire grønne missioner

Deadline: 16. august 2022

Grand Solutions programmet investerer i projekter, der skaber konkrete løsninger på politisk prioriterede samfundsudfordringer gerne med en tværfaglig tilgang. Denne indkaldelse skal bidrage til den grønne omstilling inden for fire indsatsområder eller ”missioner”:

  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Projekterne skal medvirke til at sikre Danmarks målsætning om 70% reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030 og CO2-neutralitet i 2050, samt bidrage til målene for natur, miljø og biodiversitet.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Innovationsfonden

Kan dit projekt få støtte fra Innovationsfonden

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Innovationsfonden.

Alle opslag fra Innovationsfonden

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark. Fonden støtter projekter med fokus på forskning, udvikling og i nogle tilfælde demonstration. Det kan være udvikling af produkter, nye processer eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant