Innovationsfonden

Yder 5 - 30 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i udvikling af ny viden og teknologi. For at få støtte fra Innovationsfonden, skal du have en forretningside, som er innovativ og som skaber vækst. 

Muligheder med Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer inden for fondens strategiske fokusområder, som inkluderer:

 • Samarbejde og partnerskaber
 • Internationalisering
 • Talentudvikling. 

Grand Solutions

Innovationsfonden støtter store projekter gennem Grand Solutions. Disse projekterskal have fokus på forskning og udvikling. Det kan være udvikling af et produkt, nye processer eller opbygning og udvikling af langsigtede forskningskompetencer.

Investeringsmuligheder for Grand Solutions

 • Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark.

Finansieringsgrad for deltagere

 • SMV'er: 35-75%
 • Store virksomheder: 25-65%
 • Statslige organisationer og forskningsinstitutioner: 90% + overhead
 • GTS-institutter: Op til 60%. 

Krav til projekterne

 • 2-5 års varighed
 • Støttebeløb på 5-30 mio. kr. pr. projekt.

ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i en virksomhed i Danmark og samtidig indskrevet på et universitet. 

Finansieringsgrad for deltagere

 • Innovationsfonden finansierer op til 17.000 kr. om måneden af den ErhvervsPhD-studerendes løn i tre år, dog højst 50% af bruttolønnen (bruttoløn er løn plus pensionsbidrag).
 • Virksomheden har også 100.000 kr. til rådighed til den ErhvervsPhD-studerendes rejser og deltagelse i PhD-kurser.
 • Innovationsfonden giver universitetet et fast beløb på 360.000 kr. til dækning af vejledning, faciliteter, kurser, bedømmelser og formidling. 

Innobooster

Med Innobooster ønsker Innovationsfonden at støtte gode ideer fra SMV'er og iværksættere. Innobooster investerer 50.000 - 5 mio. kr. i lovende projekter, der demonstrerer nytænkning og stort markedspotentiale. 

Læs mere om Innobooster

Internationale opslag

Innovationsfonden samarbejder løbende med andre lande, for at støtte tværnationale samarbejder. Det kan f.eks. være samarbejde med EUREKA lande, nordisk samarbejde eller samarbejde med ét specifikt land. Finansieringsgrad og støttebeløb varier per opslag.

Læs mere om Eurostars

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Innovationsfonden i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Innovationsfonden?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Innovationsfonden. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant