LIFE

Miljøforvaltning - Traditionelle projekter

Deadline: 14. september 2017

Formålet med dette opslag er at støtte projekter, der bidrager med følgende:

  • Fremmer offentlig og interessentstøtte til EU's politiske beslutningstagning på miljøområdet
  • At fremme viden om bæredygtig udvikling og nye mønstre inden for bæredygtigt forbrug
  • At understøtte kommunikation, styring og formidling af information på miljøområdet og at lette videndeling om vellykkede miljøløsninger og praksis, herunder ved at udvikle samarbejdsplatforme blandt interessenter
  • At fremme og bidrage til en mere effektiv overholdelse og håndhævelse af EU's miljølovgivning, især ved at fremme udviklingen og formidlingen af best practice

Traditionelle projekter kan være best practice-, demonstrations-, pilot- eller information- og formidlingsprojekter. 

 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra LIFE

Få vejledning om LIFE

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra LIFE.

Alle opslag fra LIFE

Om LIFE

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Under delprogrammerne 'Miljø' og 'Klimaindsats' yder programmet støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. Private virksomheder, offentlige institutioner og nonprofit-organisationer kan ansøge om tilskud. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant