LIFE

Natur og biodiversitet - Traditionelle projekter

Deadline: 14. juni 2018

LIFE-opslaget natur og biodiversitet ønsker at:

  • Bidrage til udviklingen og gennemførelsen af EU-politik og lovgivning på området for natur og biodiversitet
  • Støtte til den videre udvikling, gennemførelse og forvaltning af Natura 2000-nettet
  • Forbedre videngrundlaget for udvikling, implementering, vurdering, overvågning og evaluering af EU’s natur- og biodiversitetspolitik og lovgivning, samt til vurdering og overvågning faktorer, der påvirker natur og biodiversitet

Traditionelle projekter kan være best practice-, demonstrations- og pilotprojekter. Ansøgningsprocessen forløber i to faser. Deadlinen indikeret her er for fase 1 (concept notes). Fuld ansøgning skal indsendes ultimo januar 2019. Den endelige dato offentliggøres senere. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra LIFE

Kan dit projekt få støtte fra LIFE

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til LIFE.

Alle opslag fra LIFE

Om LIFE

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Under delprogrammerne 'Miljø' og 'Klimaindsats' yder programmet støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. Private virksomheder, offentlige institutioner og nonprofit-organisationer kan ansøge om tilskud. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant