Markedsmodningsfonden

Yder 1,2 - 5 mio. kr. i tilskud til demonstration inden for:

Om Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden afvikles efter 2018, og der vil derfor ikke komme flere ansøgningsrunder. Du kan med fordel se på mulighederne hos InnoBooster eller Horizon 2020 SME Instrument.  

Markedsmodningsfonden støtter test og tilpasning af nye, innovative produkter og services. Virksomheder kan opnå medfinansiering til test og tilpasning af produkter i et realistisk miljø. Fondens formål er at yde tilskud til den sidste markedstilpasning, inden produktet/servicen er klar til markedsintroduktion. Der er to årlige ansøgningsrunder. 

Det er nødvendigt at projektet har følgende karakteristika:

 • Prototype/serviceydelse er succesfuldt testet i fx et demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller lignende.
 • Har en tilpas nyhedsværdi som adskiller sig fra eksisterende produkter og services på det globale marked
 • Har et stærkt kommercielt fundament
 • Har den nødvendige organisation til at gennemføre projektet
 • Skaber vækst og beskæftigelse 
 • Har samfundsøkonomisk relevans

Muligheder med Markedsmodningsfonden

Både store og små virksomheder kan benytte programmet til medfinansiering af nye tiltag og der er forskellige muligheder for tilskud:

Test og tilpasning:

Ansøgere kan få tilskud til test og tilpasning af et produkt for bedre at kunne nå markedet. Fonden har intet loft for støtte, men giver typisk 1,2-5 mio. kr. til demonstration og markedsmodning af nye produkter. Tilskudssatserne afhænger af organisationstypen: 

 • Små virksomheder: 45% tilskud
 • Mellemstore virksomheder: 35% tilskud
 • Store virksomheder: 25% tilskud
 • Offentlige aktører: op til 45% tilskud

For mellemstore og store virksoheder kan tilskudsprocenten forhøjes til henholdsvist 45% og 40%, hvis virksomhederne inddrager relevante samarbejdspartnere i projektet. 

Ansøgningsprocessen:

 • Ansøger booker en telefonisk præscreening med fonden
 • Anhængigt af fondens vurdering kan ansøger derefter blive inviteret til at indsende skriftligt materiale (forretningsplan, CV’er, testbrugererklæring, tildelingskriterier, projektplan og budget) 
 • Projektpræsentation for fonden og ekstern bedømmer

Krav til støtte fra Markedsmodningsfonden

Et projekt under Markedsmodningsfonden skal ledes af en privat virksomhed med mindst 2 fuldtidsansatte. Virksomhederne kan søge enkeltvis eller sammen med andre virksomheder og/eller offentlige parter. Markedsmodningsfonden støtter ikke projekter der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser. Endvidere er der følgende krav:

Test og tilpasning:

 • Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en teknisk valideret og funktionsdygtig prototype eller service- ydelse, som er klar til test tidligt i projektet
 • Ved ansøgningstidspunktet skal der være som minimum være indgået en aftale med den første testbruger i projektet
 • Budgettet skal være på minimum 3 mio. kr.
 • Projektet skal være afsluttet efter maksimalt 3 år

Generelt medfinansierer fonden ikke projekter, der har karakter af almindelig videreudvikling af et produkt eller en service, der allerede er introduceret til markedet.

Kan dit projekt få støtte fra Markedsmodningsfonden?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Markedsmodningsfonden. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant