MUDP

Yder 0,5 - 20 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om MUDP

i 2018 uddeler MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) mere end 80 mio. kr til udvikling af nye teknologier, processer og/eller tjenesteydelser inden for miljøteknologi. Programmet har fokus på innovative projekter der skaber værdi. Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af MUDP opnå:

 • Støtte mellem 0,5-5 mio. kr. til udvikling, test (afprøvning) og/eller demonstration af miljøteknologi, samt gennemførelse af tekniske undersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration
 • 20+ mio. kr til fyrtårnsprojekter (større projekter)
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videnstilførsel

Muligheder med MUDP

MUDP støtter både små og store virksomheder. Der kan med MUDP gennemføres innovative projekter inden for:

 • Vand
 • Klimatilpasning
 • Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet
 • Renere luft
 • Mindre støj
 • Færre problematiske kemikalier
 • Industriens miljøindsats
 • Økologisk Byggeri

Krav til støtte fra MUDP

MUDP har et særligt fokus på, at projekterne bidrager til grøn omstilling og et bedre miljø, har en konkurrencedygtig miljøteknologi, har teknologisk nyhedsværdi og at der er tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning. Programmet har afsat ca. 110 mio. kr. til fordeling i 2016.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under MUDP. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

03
apr
2018

I 2018 uddeler MUDP tilskud til et eller flere demonstrationsanlæg i fuld skala (fyrtårnsprojekter). Fyrtårnsprojekter skal være pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning og bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger.

07
maj
2018

MUDP støtter udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Der kan under dette opslag søges om tilskud inden for alle emner under MUDP, men bestyrelsen vil prioritere projekter inden for: Cirkulær økonomi, luft, vand og klimatilpasning og plast.

Projekter kan søges af private og offentlige virksomheder, private personer, selvejende institutioner, offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer, foreninger samt grupper eller sammenslutninger af ovennævnte aktører.

07
maj
2018

Bestyrelsen uddeler i 2018 ca. 19,5 mio. kr. i tilskud til projekter, der fremmer innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små og mellemstore virksomheder (SMV) og samtidigt understøtter vækst og beskæftigelse.

Der kan søges tilskud til teknologiudvikling, test og demonstration samt verifikation af miljøteknologi (ETV) inden for klimatilpasning og vand, reduceret belastning af natur og miljø samt bedre ressourceeffektivitet.

Kan jeres projekt få støtte fra MUDP?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til MUDP. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant