MUDP

Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)

Deadline: 3. april 2018

I 2018 uddeler MUDP tilskud til et eller flere demonstrationsanlæg i fuld skala (fyrtårnsprojekter). Fyrtårnsprojekter skal være pejlemærker for fremtidens miljøløsninger inden for områder med væsentlig miljøbetydning og bidrage til at profilere Danmark som foregangsland, når det handler om udvikling af konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra MUDP

Kan dit projekt få støtte fra MUDP

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til MUDP.

Alle opslag fra MUDP

Om MUDP

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) støtter udvikling af teknologier, processer og/eller tjenesteydelser inden for miljøteknologi. Programmet støtter projekter inden for følgende miljøtemaer: Vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant