Missionsbooster

Yder 1,5 - 5 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Missionsbooster

Missionsbooster er et særprogram under Innovationsfonden gældende for efteråret 2022 (16. august 2022 til 16. december 2022). Puljen støtter projekter som bidrager til at løse fremtidens grønne udfordringer inden for en af fire udvalgte, såkaldte ”missioner” (missionerne er beskrevet herunder). Missionsbooster-midler kan bevilliges til innovationsprojekter og betegnes som industriel forskning.

Dit projekt skal indeholde en betydelig tilførsel af ny viden for din virksomhed, og projektet skal involvere et dansk universitet eller GTS-institut som videnleverandør og kan også yderligere involvere andre relevante vidensinstitutioner eller private vidensvirksomheder.

Mulighederne med Missionsbooster

En succesfuld ansøgning til Missionsbooster giver dig:

  • Mellem 1,5M DKK og 5M DKK uden afgivelse af ejerandele
  • Op til 70% af udgifterne til dit innovationsprojekt dækkes.

Krav til din ansøgning

For at komme i betragtning til Missionsbooster skal du have et CVR-nummer og kunne vise en bruttofortjeneste i seneste regnskabsperiode på minimum 250.000 DKK eller kunne dokumentere at der er indskudt ekstern risikovillig kapital på minimum 100.000 DKK inden for de seneste tre år.

Missionsbooster lægger stor vægt på at dit projekt bidrager med en innovativ, grøn løsning, som har stort forretningspotentiale inden for et at de fire missioner:

  • Fangst, lagring og anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Derudover er det et krav at du involverer et dansk universitet eller et GTS-institut som videnleverandør i dit projekt, for at sikre et højt vidensniveau.

Vurderingskriterierne

Missionsbooster vurderer din ansøgning på følgende tre kriterier:

  • Ideens kvalitet: Hvad er det innovative i ideen? Hvilke svære udfordringer skal overvindes i projektet? Hvilken ny viden får virksomheden gennem projektsamarbejdet med universitet eller GTS-institut? Hvad gør projektet til industriel forskning? Hvad er projektets resultater?
  • Impact: Er det sandsynliggjort, at der er betalende kunder til den færdige løsning? Opnår virksomheden en væsentlig viden- og konkurrencemæssig fordel? Hvordan understøtter projektet virksomhedens forretningsmodel? Resulterer projektet i væsentlig vækst, eksport og beskæftigelse i Danmark? Hænger risiko og investering sammen? Bidrager projektet til at opfylde målene for den mission, det ligger indenfor?
  • Kvalitet i eksekvering: Er der udarbejdet en klar aktivitetsplan med milepæle og succeskriterier? Er projektet realistisk i praksis? Har virksomheden penge til at finansiere deres del af budgettet? Har virksomheden det rette team til at gennemføre projektet? Er det tydeligt hvordan universitet og GTS-institut er involveret? Er der sammenhæng mellem aktiviteter og budget?

Jo større beløb du ansøger om, jo større krav stiller fonden til projektet i forhold til vurderingskriterierne.

Ansøgningsprocessen

Ansøgninger til Missionsbooster hører under gruppefritagelsesforordningen. Din ansøgning vil gennemgå et administrativt tjek, hvorefter den bliver bedømt af to af Innovationsfondens konsulenter. Hvis de vurderer at ansøgningen er god nok, vil du blive indkaldt til at præsentere dit projekt for Missionsboosters panel, hvorefter du vil få tilsagn eller afslag.

Missionsbooster behandler løbende indkomne ansøgninger. Fra du indsender ansøgningen, og til du har en eventuel bevilling (inklusive panelmødedeltagelse), vil der gå 10-15 uger.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Missionsbooster i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Missionsbooster?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Missionsbooster. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant