MUDP

Yder 0,5 - 20 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om MUDP

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) yder støtte til udvikling af nye teknologier, processer og/eller tjenesteydelser inden for miljøteknologi. Programmet har fokus på innovative projekter der skaber værdi. Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af MUDP opnå:

 • Støtte mellem 0,5-5 mio. kr. til udvikling, test (afprøvning) og/eller demonstration af miljøteknologi, samt gennemførelse af tekniske undersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration
 • 20+ mio. kr til fyrtårnsprojekter (større projekter)
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videnstilførsel

Muligheder med MUDP

MUDP støtter både små og store virksomheder. Der kan med MUDP gennemføres innovative projekter inden for:

 • Vand
 • Klimatilpasning
 • Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet
 • Renere luft
 • Mindre støj
 • Færre problematiske kemikalier
 • Industriens miljøindsats
 • Økologisk Byggeri

Krav til støtte fra MUDP

MUDP har et særligt fokus på, at projekterne bidrager til grøn omstilling og et bedre miljø, har en konkurrencedygtig miljøteknologi, har teknologisk nyhedsværdi og at der er tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning. 

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under MUDP i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra MUDP?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til MUDP. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant