Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Yder 0,5 - 20 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration, test og tilpasning inden for:

Om Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Hvad er MUDP?

MUDPs vision er at danske virksomheder skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og anvende fremtidens miljøteknologiske løsninger. Derfor stiller fonden 140 mio. kr. til rådighed for projekter, som fremmer nye, innovative ideer, bidrager til en grønnere verden, skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi. MUDP har særligt fokus på projekter inden for disse områder:

 • Klima
 • Cirkulær økonomi og genanvendelse
 • Natur og biodiversitet
 • Rent vand og ren luft

De giver dog også støtte til andre miljøteknologiske projekter, hvis ideen er god nok.

Midlerne er opdelt i fire projekttyper:

 • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter
 • Fyrtårnsprojekter: Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuld skala
 • Verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV) i et fast track
 • Forprojekter i et fast track

Krav til MUDP-projekter

Ansøgninger om midler fra MUDP bliver vurderet på deres effekt på følgende parametre:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Kommercialiserings og erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi, tilskyndelseseffekt og faglige kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet
 • Bidrag til opfyldelse af FN´s verdensmål, herunder projekter der ligger inden for rammen af MUDP’s fokuspunkter

Muligheder med MUDP

MUDPs bestyrelse vil gerne se udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i størrelsesordenen 5-10 mio. kr.

Derudover har fonden reserveret 7,5 mio. kr. til verifikations- og forprojekter, som gør det muligt at afklare om, der er grundlag for at gå videre med et miljøteknologisk projekt. Projektet skal afklare styrker og svagheder samt kortlægge ressourcer til et egentligt udviklingsprojekt. Du kan få op til 500.000 kr. til verifikations- og forprojekter i et fast track.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP). Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant