Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Yder 0,5 - 10 mio. kr. i tilskud til udvikling, demonstration og test inden for:

Om Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

MUDP’s vision er, at danske virksomheder skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og anvende fremtidens miljøteknologiske løsninger. Derfor stiller fonden 120 mio. kr. til rådighed i 2022 for projekter, som fremmer nye, innovative ideer, bidrager til en grønnere verden, skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

Muligheder med MUDP

MUDP kan støtte private og offentlige virksomheder, forskningsinstitutioner og selvejende institutioner, brancheorganisationer, foreninger og grupper eller sammenslutninger af ovennævnte samt privatpersoner. MUDP har beskrevet 4 projekttyper, som kan komme i betragtning til støtte:

 • Forprojekter og Verifikation af miljøeffektive teknologier (ETV): Der er afsat 7,5M DKK til forprojekter og verifikation af miljøeffektive teknologier og der kan maksimalt søges om 500.000 DKK i medfinansiering. MUDP kan finansiere 70% af projektbudgettet til disse projekttyper, som hører under de minimis-reglerne.
 • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter: MUDP har afsat 56M DKK til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og fonden ser gerne ansøgninger om 5-10M DKK, men det er også muligt at søge mindre beløb. MUDP finansierer 25-70% af projektbudgettet afhængig af ansøgervirksomhedernes størrelse og hvorvidt der er tale om udviklingsaktiviteter eller test og demonstrationsaktiviteter.
 • Fyrtårnsprojekter: Der er afsat 56M DKK til fyrtårnsprojekter, og der er ingen begrænsning fra fondens side på hvor stort et beløb, man kan ansøge. MUDP medfinansierer 40%-60% af projektbudgettet afhængig af ansøgervirksomhedens størrelse.

Krav til MUDP-projekter

MUDP har særligt fokus på projekter inden for disse områder:

 • Rent vand og ren luft
 • Cirkulær økonomi
 • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
 • Vild natur, biodiversitet og klima

De giver dog også støtte til andre miljøteknologiske projekter, hvis ideen er god nok.
Ansøgninger om midler fra MUDP bliver vurderet på deres effekt på følgende parametre:

 • Miljø- og ressourcemæssigt potentiale
 • Kommercialiserings og erhvervsmæssigt potentiale
 • Projektets nyhedsværdi, tilskyndelseseffekt og faglige kvalitet
 • Projektbeskrivelsens kvalitet

Derudover skal ansøgningen tydeligt beskrive:

 • Målgruppe og merværdi for brugerne
 • Markedspotentiale samt potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark
 • Konkurrencesituationen for projektets teknologi/løsning
 • Vejen til markedet for projektets teknologi/løsning, herunder hvem der kommercialiserer projektet på sigt
 • Risici og usikkerhed

MUDP lægger stor vægt på at projekterne er erhvervsdrevne, og at der er et erhvervsmæssigt potentiale såvel som et miljømæssigt. Universiteter og GTS-institutter kan indgå for at sikre inddragelse af forskningsbaseret viden.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP). Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant