MUDP

MUDP: Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Deadline: 30. april 2020

MUDP har afsat en pulje på 134 mio dk for 2020. Strategien for 2020-2023 tager afsæt i FN's Verdensmål. MUDP vil bidrage til at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten, bremse den globale opvarmning og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

MUDP støtter udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Der kan søges om tilskud inden for alle emner under MUDP, men bestyrelsen vil prioritere projekter inden for:

  • Cirkulær økonomi
  • Luft 
  • Vand og klimatilpasning

Projekter om cirkulær økonomi kan, udover udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, også omfatte aktiviteter knyttet til udvikling af nye forretningsmodeller, der vil kunne understøtte projektet. Projekter indenfor ovenstående områder kan også bidrage positivt til reduktionen af udledning af drivhusgasser.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra MUDP

Kan dit projekt få støtte fra MUDP

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til MUDP.

Alle opslag fra MUDP

Om MUDP

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) støtter udvikling af teknologier, processer og/eller tjenesteydelser inden for miljøteknologi. Programmet støtter projekter inden for følgende miljøtemaer: Vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant