Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

MUDP 2021

Deadline: 5. maj 2021

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram giver tilskud til miljøteknologiske projekter, som fremmer innovation og skaber arbejdspladser inden for klima, cirkulær økonomi og genanvendelse, natur og biodiversitet samt rent vand og ren luft. I 2021 ønsker fonden af støtte udviklings-, test- og demonstrationsprojekter med mellem 5-10 mio. kr. Derudover er der afsat 7,5 mio. kr. til forprojekter, som afklarer potentialet i et eventuelt senere projekt. Forprojekter støttes med op til 500.000 kr.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Kan dit projekt få støtte fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP).

Alle opslag fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Om Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram giver støtte til miljøteknologiske projekter inden for klima, cirkulær økonomi og genanvendelse, natur og biodiversitet, rent vand og ren luft.

Fonden kan støtte projekter lige fra forprojekter, hvor styrker og svagheder skal afklares, over projekter i udviklings-, demonstrations- og testfasen til såkaldte fyrtårnsprojekter, hvor miljøteknologiske løsninger rulles ud i fuld skala.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant