Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

MUDP Fyrtårnsprojekter 2022

Deadline: 23. august 2022

MUDP har afsat 56M DKK til Fyrtårnsprojekter. MUDP finansierer 25-70% af projektbudgettet afhængig af ansøgervirksomhedernes størrelse. Fyrtårnsprojekter involverer flere aktører på tværs af fagligheder og skal føre til miljøbeskyttelse, som sætter en ny standard i Danmark og EU.

Projekter skal med udgangspunkt i FN’s verdensmål bidrage til et af følgende områder:

  • Rent vand og ren luft
  • Cirkulær økonomi
  • Miljøfarlige stoffer og bedre kemi
  • Vild natur, biodiversitet og klima

Læs mere om puljen i indkaldelsen herunder og i MUDP’s handlingsplan.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Kan dit projekt få støtte fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP).

Alle opslag fra Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Om Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP)

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram støtter projekter, der bidrager til FN’s verdensmål, ved enten at: Stoppe tilbagegangen af biodiversitet og natur. Bremse global opvarmning. Tilpasse samfundet til et ændret klima. Beskytte menneskers sundhed mod forurening og give alle adgang til rent vand, luft og rig natur eller sikre bæredygtigt forbrug af jordens ressourcer.

Fonden kan støtte projekter lige fra forprojekter, hvor styrker og svagheder skal afklares, over projekter i udviklings-, demonstrations- og testfasen til såkaldte fyrtårnsprojekter, hvor miljøteknologiske løsninger rulles ud i fuld skala.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant