Nordic Innovation - Nordic Built

Yder <10 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om Nordic Innovation - Nordic Built

Nordic Built har årligt NOK 130 mio. til medfinansiering af udvikling af nye bæredygtige produkter og teknologier til renovation af de nuværende bygninger. Nordiske private og offentlige virksomheder samt forskningsinstitutioner kan modtage støtte.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • Op til NOK 10 mio. til teknologi- og produktudvikling
 • Op til NOK 2 mio. for udvikling af nye forretningsmodeller og processer
 • Op til NOK 2 mio. for promovering af nordisk samarbejde inden for bæredygtig renovering

Nordic Built har til formål at styrke det nordiske samarbejde i forhold til bæredygtig industri. Fonden startede i 2011 for at hjælpe visionen om Norden som den ledende innovative region i grøn vækst og velfærd.

Muligheder med Nordic Built

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder inden for byggebranchen.

Fonden fremmer bæredygtigt renovering af byggeriet i en nordisk kontekst, det er vigtigt at projektet løser en bred problemstilling og gavner samarbejdet på tværs af de nordiske lande. Projekterne skal være af samarbejdende karakter, f.eks. igennem en af følgende former:

 • Flere virksomheder kan bruge resultatet fra projektet
 • Privat-offentlige partnerskaber
 • Samarbejde imellem universiteterne og virksomhederne
 • Nordisk samarbejde

Ansøgningen ved Nordic Built foregår ved at man indsender en interessetilkendegivelse, hvorefter de udvalgte interessetilkendegivelser skal lave en fuld ansøgning.

Krav til støtte fra Nordic Built

Der er følgende krav til et projekt for at kunne søge støtte fra Nordic Built:

 • Ansøgeren skal være fra et af de Nordiske lande og kan være offentlig eller privat, projekt konsortiet skal have tre eller flere nordiske lande repræsenteret
 • Projektet skal fokusere på renovering af den eksisterende bygningsmasse
 • Projektet skal integrere nordisk samarbejde og innovative fælles løsninger
 • Projektet skal promovere bæredygtighed (socialt, miljømæssig og økonomisk værdi)
 • Projektet skal være innovativt, dvs. koncepter, modeller, processor, teknologier, løsninger
 • Projektet skal fokusere på systematiske og skalerbare løsninger af koncepter, snarere end snævre løsninger
 • Projektet skal være markedsdrevet og løsningen skal være økonomisk holdbar
 • Støtten kan maksimalt være 50 % af projektets budget og der skal være et produkt efter 3 år
 • Projektet skal dække nordiske problemer (bredt billede) og ikke kun fokusere på et lands problemer

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Nordic Innovation i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Nordic Innovation?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Nordic Innovation - Nordic Built. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant