Nordisk Innovation

Yder 2 - 15 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Nordisk Innovation

Nordisk Innovation er et nordisk organ, der arbejder for at fremme handel og innovation over grænserne. Nordisk Innovation hører under Nordisk ministerråd og er en central aktør i gennemførelsen af ​​de nordiske partnerskabsprogrammer inden for handel, erhverv og innovation.

Muligheder med Nordisk Innovation

Nordisk Innovation er relevant for både virksomheder, organisationer og offentlige instanser, og begrænser sig ikke til bestemte brancher og sektorer. Virksomheder kan bl.a. søge om støtte til udviklings- og demonstrationsprojekter.

Programmet blev etableret for at øge nordiske virksomheders konkurrenceevne og innovationskraft. Formålet er at fremme partnerskaber mellem førende nordiske offentlige og private aktører inden for handel og innovation.

Krav til støtte under Nordisk Innovation

De specifikke krav fremgår af de enkelte opslag. Der er dog følgende overordnede krav til projekter under Nordisk Innovation:

  • Deltagelse af partnere fra mindst tre nordiske lande
  • Selvfinansiering på min 50% af totalbudgettet
  • Projektperiode på maksimalt tre år
  • Projekter skal have en nordisk merværdi

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Nordisk Innovation i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Nordisk Innovation?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Nordisk Innovation. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant