Horizon 2020 - SME Instrument

Yder 0,4 - 20 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020 - SME Instrument

SME Instrument er blevet til EIC Accelerator
Den 1. august 2019 blev SME Instrument ændret til et nyt format. SME Instrument Fase 1 udgik og SME Instrument Fase 2 blev til EIC Accelerator med mulighed for støtte og egenkapital-investeringer.
Gå til EIC Accelerator

SME Instrument er en del af Horizon 2020 - EU's store program for forskning og innovation. SME Instrument er specielt oprettet for at hjælpe SMV’er med at gennemføre internationale forskning- og udviklingsprojekter, der fremmer virksomhedens vækst. I 2018 råder programmet over et budget på EUR 480 mio. 

Mulighederne under SME Instrument

SME Instrument-programmet er et fuldt 'bottom-up'-program. Der er altså ingen specifikke temaer, som dit projekt skal falde under. Der lægges derimod vægt på, at resultatet af projektet - i form af et innovativt, nyt produkt - booster væksten i virsomheden markant. 

Støtteordningen udbydes i to separate faser: Fase 1) proof-of-concept og forundersøgelse, og fase 2) udvikling og demonstration. 

Hvilke aktiviteter støtter SME Instrument?

Fase 1 - Feasibility-studie: EUR 50.000

Fase 1-støttte udbydes til undersøgelse og ananyse af den tekniske gennemførlighed og det kommercielle potentiale for din innovation. 

Aktiviteter inkluderer: Risikovurdering, markedsundersøgelser, brugerinddragelse, IPR og patentrettigheder, innovationsstrategiudvikling, partnersøgning, gennemførlighed af koncept osv.

Fase 2 - Udvikling og demonstration: EUR 0,5-2,5 mio. 

Fase 2-støtte udbydes til innovative projekter med henblik på kommercialisering, der er understøttet af en stærk forretningsplan (evt. gennem fase 1-støtte, men dette er ikke et krav).

Aktiviteter inkluderer: Prototypeudvikling, miniaturisering, opskalering, design, ydeevneverifikation, test, demonstration, pilotprojekter osv.

Ansøgningsprocessen i SME Instrument

I begge faser indsendes en skriftlig ansøgning. Fase 1-ansøgere vil alene blive bedømt på baggrund af det skriftlige materiale. De bedste fase 2-ansøgere indkaldes derudover til et møde i Bruxelles, hvor virksomheden præsenterer sin idé i pitch-format.  

Hver fase i SME Instrument har 4 årlige cut-offs. Du kan se fristerne herunder. De enkelte opslag finder du i bunden af siden. 

Hvem kan deltage i SME Instrument?

Det er et krav, at ansøger er en SMV under EU's definition:

  • Under 250 ansatte
  • Årlig omsætning på under €50 mio. eller en årlig balance på under €43 mio.

Udregningerne af virksomheden SMV-status afhænger af virksomhedens ejerstruktur. Hvis din virksomhed ejer 25% eller mere af en anden virksomhed - eller andre virksomheder ejer 25% eller mere i din virksomhed - skal du medregne en del af de andre virksomheders data. Læs mere om EU's SMV-definition her

EUopSTART – Få hjælp til din SME-ansøgning

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders deltagelse i europæisk forskning, udvikling og innovation. EUopStart yder derfor økonomisk tilskud til danske virksomheders ansøgningsarbejde. Du kan fx. få 50.000 kr. til din Fase 2 SME Instrument-ansøgning. Pengene kan bruges til at dække egne lønomkostninger og udgifter til konsulenthjælp i forbindelse med ansøgningsskrivning. Læs mere om EUopStart.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon 2020 i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon 2020 - SME Instrument. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant